ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น http://konkhaisad.siam2web.com/

 

สุขสันต์วันสงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัย


ยินดีต้อนรับสู่...ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนสีชมพูศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


 โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นายสุเทพ   พงษ์ใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา


 

นายอนันต์   ธรรมทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


  

นางสาวพรพิมล   เสนาพล

ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ (ค.ศ.2)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


  

นางกานต์ญาดา   ขุนเดช

ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ (ค.ศ.2)

หัวหน้างานนโยบายและวางแผนการศึกษา

 

 

  นายสินธ์     สมีพวง  

   นายสุรศักดิ์ สุทธิวรรณ

  นางสาวสุภณิดา  ทองอ่าง

   

 ครู

 ครู

 ครูช่วยสอน

 


    

นางสาวพรพิมล    เสนาพล

ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ (ค.ศ.2)

หัวหน้างานการเงิน การบัญชี

 

 

               

 นางสาวอิสราพร      เภรินทวงค์

        นางสาวอัมพร      พินิจมนตรี

             

 

 ครู

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

 


  

นางศรีวรรณ์    โพธิ์ชัยแสน

ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

หัวหน้างานพัสดุ สินทรัพย์ จัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบ

 

   

       

               

     

    นางพิศมัย     ขวัญกลาง

        นางกฤตพร     ธรรมรัง

       นางสาววีระญา     สิงห์สุวรรณ            

 

 ครู

 ครู

            ครูสนับสนุนการสอน

 


  

นางพิศมัย     ขวัญกลาง

ครู

หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ

 

  

 

               

นายสินธ์     สมีพวง

         นางสาวมนทิรา     คำดี

                 

 

 ครู

ครูช่วยสอน

 


นายแคล้ว    คำนา

ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ (ค.ศ.2)

หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายใน 

 

 

               

 นางสาวอิสราพร      เภรินทวงค์

        นางสาวอัมพร      พินิจมนตรี

             

 

 ครู

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

 


  

นายแคล้ว     คำนา

ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ (ค.ศ.2)

หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

 

   

       

               

     

    นางศรีวรรณ    โพธิ์ชัยแสน

        นางกฤตพร     ธรรมรัง

       นางสาวอัมพร     พินิจมนตรี             

 

 ครู อันดับ คศ.3

 ครู

            ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 


  

นางสาวพรพิมล     เสนาพล

ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ (ค.ศ.2)

หัวหน้างานรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

   

       

               

     

    นางกานต์ญาดา    ขุนเดช

        นางพิศมัย     ขวัญกลาง

          นายสินธ์     สมีพวง              

 

 ครู อันดับ คศ.2

 ครู

                    ครู 

  นายสุรศักดิ์ สุทธิวรรณ 

   นางสาวอิสราพร  เภรินทวงค์

  นางสาวสุภณิดา  ทองอ่าง

   นางสาวอัมพร     พินิจมนตรี 

 ครู

 ครู

 ครูช่วยสอน

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 


   

                               

 

         


Google

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 20,687 Today: 4 PageView/Month: 24

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...